Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=405}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=352}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=78}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=57}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=405}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=352}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=78}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=57}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар хулгана', count=371}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График карт', count=251}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах төхөөрөмж', count=198}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх хавтан', count=175}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн кэйс', count=168}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн блок', count=138}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Процессор /CPU/', count=130}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах ой', count=116}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сэнс /CPU/ ', count=78}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик диск драйвер', count=16}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='RAM', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, чихэвч', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Hard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Case', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн хор', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='USB Modem', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='DVD&CD', count=1}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=1474}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=133}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=37}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=15}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=9}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=6}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=3}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=405}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=352}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=78}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=57}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх