Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=535}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=521}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=153}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=81}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=61}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=535}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=521}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=153}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=81}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=61}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар хулгана', count=298}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График карт', count=192}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Процессор /CPU/', count=172}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх хавтан', count=150}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн кэйс', count=149}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График Карт', count=120}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Кэйс', count=115}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн блок', count=114}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар Маус', count=99}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сэнс /CPU/ ', count=88}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Батерей, Адаптер', count=81}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах төхөөрөмж', count=79}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах ой', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах Ой', count=68}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх Хавтан', count=64}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн Блок', count=49}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SSD & M.2 Хард Диск', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч кабель', count=38}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дагалдах Хэрэгсэл', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана таазанд тогтоогч ', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард Диск', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик диск драйвер', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='RAM', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, чихэвч', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Hard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах Төхөөрөмж', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Case', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард диск', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн хор', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик Диск Драйвер', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цүнх', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Эд анги', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='USB Modem', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='DVD&CD', count=1}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=1813}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=198}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=49}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=20}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=12}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=11}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=4}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=535}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=521}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=153}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=81}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=61}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх