Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=843}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=660}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=582}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=313}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=200}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=148}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=111}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=90}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=83}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=45}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=39}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=38}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=16}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=843}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=660}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=582}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=313}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=200}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=148}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=111}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=90}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=83}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=45}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=39}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=38}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=16}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний төхөөрөмж, хэрэгсэл', count=604}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн компьютер', count=588}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар хулгана', count=293}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагч ', count=286}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сервер компьютер', count=252}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дэлгэц', count=243}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График карт', count=193}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн хор', count=174}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ширээний компьютер', count=163}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер', count=156}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хамгаалалтын', count=156}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх хавтан', count=145}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн хадгалах төхөөрөмж', count=143}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч кабель', count=121}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Бусад бүтээгдэхүүн', count=118}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн блок', count=118}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах төхөөрөмж', count=118}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, чихэвч', count=116}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн кэйс', count=102}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Процессор /CPU/', count=102}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах ой', count=86}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проектор', count=80}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог баригч', count=79}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='All in one компьютер', count=65}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сэнс /CPU/ ', count=64}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Скайнер', count=60}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн компьютер', count=53}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс, Утасны аппарат ', count=50}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Таблет компьютер', count=49}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зурагт /TV/ ', count=45}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проекторын дэлгэц', count=42}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Адаптер', count=40}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер, вэб камер ', count=37}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж', count=36}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана таазанд тогтоогч ', count=31}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Системийн', count=27}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуу хураагуур', count=27}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас устгагч', count=24}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цүнх', count=21}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик диск драйвер', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ухаалаг самбар', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэрэглээний', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='RAM', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Hard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Case', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютер', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='USB Modem', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Карт уншигч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Printer', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн нэмэлт хэрэгсэл', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='DVD&CD', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Уртасгагч', count=1}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=3393}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=791}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=351}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=157}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=94}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=190}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=211}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=843}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=660}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=582}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=313}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=200}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=148}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=111}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=96}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=95}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=90}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=83}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=73}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=45}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=39}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=38}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=29}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=16}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=9}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
Эрэмбэлэх