Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1643}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1603}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=493}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=489}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=264}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=260}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=244}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=209}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=205}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=199}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=174}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=147}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=138}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=136}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=120}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=103}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=100}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=97}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=91}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=79}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=75}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=70}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=60}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=55}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=50}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=37}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=36}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1643}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1603}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=493}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=489}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=264}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=260}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=244}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=209}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=205}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=199}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=174}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=147}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=138}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=136}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=120}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=103}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=100}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=97}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=91}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=79}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=75}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=70}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=60}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=55}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=50}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=37}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=36}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Компьютер', count=604}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагч ', count=602}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн компьютер', count=578}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дэлгэц', count=431}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дагалдах Хэрэгсэл', count=334}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Төхөөрөмж', count=304}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар хулгана', count=298}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн Хор', count=277}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах Ой', count=216}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний төхөөрөмж, хэрэгсэл', count=216}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хамгаалалтын', count=192}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График карт', count=191}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сервер компьютер', count=187}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Процессор /CPU/', count=187}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч Кабель', count=183}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ширээний компьютер', count=172}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проектор', count=166}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Кэйс', count=166}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График Карт', count=166}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='IP Camera', count=163}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сервер Компьютер', count=154}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wired Networking', count=152}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх хавтан', count=150}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн кэйс', count=146}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Скайнер', count=145}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Спикер, Чихэвч', count=133}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Суурин Компьютер', count=132}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар Маус', count=128}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард Диск', count=119}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн блок', count=114}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сэнс /CPU/ ', count=107}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зурагт /TV/ ', count=107}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн хор', count=102}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, чихэвч', count=99}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч кабель', count=99}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх Хавтан', count=98}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Батерей, Адаптер', count=98}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн Компьютер', count=85}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог Баригч', count=81}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='All in One Компьютер', count=81}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер', count=80}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Кабель', count=80}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оффисын Төхөөрөмж', count=79}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн хадгалах төхөөрөмж', count=77}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах ой', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах төхөөрөмж', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='NAS & Storage', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Бусад бүтээгдэхүүн', count=72}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wireless Networking', count=70}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Системийн', count=70}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Таблет ', count=69}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SSD & M.2 Хард Диск', count=67}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Флаш Диск', count=67}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='All in one компьютер', count=65}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Access Point & Antenna', count=63}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн Блок', count=61}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Утас, Факсын Аппарат ', count=58}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Rack ', count=55}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ухаалаг самбар', count=54}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер, Хяналтын камер', count=50}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн компьютер', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард диск', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='NVR Бичигч төхөөрөмж', count=46}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог баригч', count=45}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэрэглээний', count=44}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж', count=38}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана таазанд тогтоогч ', count=37}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Media Converter', count=37}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Богино Долгионы Станц', count=36}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн', count=36}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар Утас ', count=33}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Firewall ', count=33}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Таблет компьютер', count=32}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проекторын дэлгэц', count=30}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Хард Диск', count=30}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер, вэб камер ', count=27}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ухаалаг Самбар', count=26}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс, Утасны аппарат ', count=24}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Линз', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Barcode Принтер', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проекторын Дэлгэц', count=22}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SD Карт', count=19}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана Таазанд Тогтоогч', count=19}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='POS Принтер ', count=19}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас Устгагч', count=18}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас устгагч', count=18}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуу хураагуур', count=18}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Barcode Скайнер ', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал Камер', count=16}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='GPS Байршил Тогтоогч', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог Баригчын Батерей', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цүнх', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуу Хураагуур', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Өсгөгч', count=13}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='VPN Router ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Олон Залгуур', count=12}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='PTZ Camera', count=12}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик диск драйвер', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютер', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Web Camera ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Нэвтрэх Систем', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='RAM', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Hard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Blank DVD', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах Төхөөрөмж', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаг Бүртгэлийн Төхөөрөмж', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, Чихэвч', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Case', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ус Цэвэршүүлэгч', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Адаптер', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='POS Компьютер ', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн өсгөгч', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурлын Систем', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='USB Modem', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээ Унагагч', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Air Condition', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик Диск Драйвер', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Нэвтрэх систем, Нүүр, карт, хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Бусад', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хөргөгч, Хөлдөөгч ', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуран', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Карт уншигч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээ унагагч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуудлагын Хонх', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оффисын Ширээ Сандал', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='DVD&CD', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Уртасгагч', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас Зүсэгч', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Эд анги', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Printer', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн нэмэлт хэрэгсэл', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сейф', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурлын симтем', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тоос Сорогч', count=1}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=6279}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=1568}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=831}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=462}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=262}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=522}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=548}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1643}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1603}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=493}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=489}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=264}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=260}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=244}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=209}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=205}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=199}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=174}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=168}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=147}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=138}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=136}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=120}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=103}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=100}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=97}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=91}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=79}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=75}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=70}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=60}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=55}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=50}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=47}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=37}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=36}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=31}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=18}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=14}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх