Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1458}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1372}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1047}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=422}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=406}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=227}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=220}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=188}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=182}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=178}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=165}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=160}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=149}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=117}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=105}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=77}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=49}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=41}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=40}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=32}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1458}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1372}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1047}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=422}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=406}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=227}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=220}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=188}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=182}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=178}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=165}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=160}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=149}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=117}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=105}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=77}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=49}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=41}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=40}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=32}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн компьютер', count=581}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагч ', count=539}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Компьютер', count=442}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дэлгэц', count=382}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар хулгана', count=298}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дагалдах Хэрэгсэл', count=268}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Төхөөрөмж', count=251}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн Хор', count=220}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний төхөөрөмж, хэрэгсэл', count=216}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График карт', count=192}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сервер компьютер', count=189}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хамгаалалтын', count=183}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Процессор /CPU/', count=183}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ширээний компьютер', count=172}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проектор', count=154}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх хавтан', count=150}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн кэйс', count=148}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Скайнер', count=139}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч Кабель', count=138}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сервер Компьютер', count=138}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='IP Camera', count=138}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wired Networking', count=132}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='График Карт', count=130}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Кэйс', count=125}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн блок', count=114}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар Маус', count=104}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэвлэгч, Хувилагчийн хор', count=102}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, чихэвч', count=100}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сэнс /CPU/ ', count=99}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард Диск', count=99}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Холбогч кабель', count=98}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зурагт /TV/ ', count=91}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Спикер, Чихэвч', count=89}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах Ой', count=89}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Батерей, Адаптер', count=83}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах төхөөрөмж', count=79}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн хадгалах төхөөрөмж', count=77}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Суурин Компьютер', count=76}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Эх Хавтан', count=75}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Санах ой', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='NAS & Storage', count=74}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Бусад бүтээгдэхүүн', count=72}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='All in one компьютер', count=66}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='All in One Компьютер', count=62}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн Компьютер', count=61}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wireless Networking', count=60}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Флаш Диск', count=60}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Кабель', count=59}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер', count=55}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Access Point & Antenna', count=55}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ухаалаг самбар', count=54}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Rack ', count=53}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тэжээлийн Блок', count=52}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Системийн', count=52}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог Баригч', count=51}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер, Хяналтын камер', count=50}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Утас, Факсын Аппарат ', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SSD & M.2 Хард Диск', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн компьютер', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хард диск', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог баригч', count=45}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='NVR Бичигч төхөөрөмж', count=44}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Таблет ', count=42}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оффисын Төхөөрөмж', count=41}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж', count=38}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Media Converter', count=38}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хэрэглээний', count=38}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Таблет компьютер', count=37}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана таазанд тогтоогч ', count=37}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Богино Долгионы Станц', count=34}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Мэргэжлийн', count=32}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проекторын дэлгэц', count=30}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер, вэб камер ', count=28}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Firewall ', count=27}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс, Утасны аппарат ', count=26}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ухаалаг Самбар', count=25}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Гар Утас ', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Хард Диск', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Линз', count=20}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас устгагч', count=19}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуу хураагуур', count=18}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='POS Принтер ', count=18}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SD Карт', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Проекторын Дэлгэц', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас Устгагч', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Barcode Принтер', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='GPS Байршил Тогтоогч', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хана Таазанд Тогтоогч', count=15}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цүнх', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Barcode Скайнер ', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тог Баригчын Батерей', count=14}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютер', count=13}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуу Хураагуур', count=13}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='PTZ Camera', count=12}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик диск драйвер', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='VPN Router ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал Камер', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн Өсгөгч', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Нэвтрэх Систем', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='RAM', count=10}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Hard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Web Camera ', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Blank DVD', count=8}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хадгалах Төхөөрөмж', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Чанга яригч, Чихэвч', count=6}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Case', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаг Бүртгэлийн Төхөөрөмж', count=5}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Ус Цэвэршүүлэгч', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Факс', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Адаптер', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Олон Залгуур', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='POS Компьютер ', count=4}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хөргөгч, Хөлдөөгч ', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Зөөврийн өсгөгч', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурлын Систем', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='USB Modem', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Air Condition', count=3}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оптик Диск Драйвер', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Нэвтрэх систем, Нүүр, карт, хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Бусад', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуран', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Карт уншигч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээ Унагагч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээ унагагч', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дуудлагын Хонх', count=2}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Оффисын Ширээ Сандал', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='DVD&CD', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Уртасгагч', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Цаас Зүсэгч', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн Эд анги', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Printer', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Компьютерийн нэмэлт хэрэгсэл', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сейф', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Хурлын симтем', count=1}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Тоос Сорогч', count=1}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=5504}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=1395}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=732}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=386}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=220}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=430}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=482}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=1458}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=1372}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=1047}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=422}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=406}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Acer', count=227}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=220}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=215}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Epson', count=188}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Samsung', count=182}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=178}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Intel', count=165}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='lenovo', count=163}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=160}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Panasonic', count=155}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=149}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Xerox', count=117}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Apple', count=105}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ZKSoftware', count=102}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=94}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=77}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Corsair', count=74}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=71}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kaspersky', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=68}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=62}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toshiba', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Kingston', count=59}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=58}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Eset', count=49}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cooler Master', count=44}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fujitsu', count=42}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=41}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='LG', count=40}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sandisk', count=35}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=34}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NEC', count=32}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=28}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Beats', count=27}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Gigabyte', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Philips', count=24}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=23}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Edifier', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=22}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Benq', count=21}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AMD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HDD', count=17}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Aurora', count=15}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Antec', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='NZXT', count=13}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Evolveo', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Western Digital ', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Optoma', count=12}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nvidia', count=11}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='X-mini', count=10}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Fellowes', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Adata', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASRock', count=6}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='AVG ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Prolink', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sharp', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Bitdefender', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Creative', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ergotron', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Contex', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='McAfee', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mogul', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Labwe', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='huawei', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх