Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Туслалцаа

Харилцагчийн худалдан авсан бүтээгдэхүүнд манай компани үйлдвэрлэгчээс тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон баталгаат хугацааны дагуу баталгаат хугацаа олгодог. Баталгаат хугацаанд багтсан үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу харилцагчийн эвдэрч, гэмтсэн бүтээгдэхүүнийг засах үйлчилгээг манай баталгаат засварын төвийн мэргэжилтэнүүд найдвартай үзүүлнэ.

Манай компанитай харилцагчдийн худалдан авсан бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгчээс олгодог баталгааны хугацаанаас хамааран мөн тухайн барааны онцлогоос хамаарч 3-36 сарын баталгаат хугацааг олгоно.